Přívěsky na míru, originální přívěsky,. přívěsky s Vaším logem

Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Petr Koten provozovatel obchodu (eshopu) privesky-klice.cz., se sídlem Vítov 16, 27401, IČO: 66320984 je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským úřadem Slaný, Odbor obecní živnostenský úřad 27401 Slaný, Velvarská 136.

Vážený zákazníku;

Dnem 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Povinností správce osobních údajů, v daném případě naší firmy, je informovat subjekty osobních údajů, tedy Vás, naše zákazníky, o zpracování Vašich osobních údajů a právech, která v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů máte.
Vaše osobní údaje jsme získali na základě Vaší objednávky. Dále je zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění objednávky. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu plynutí záruční doby a dále dle zákona o účetnictví. Po tuto dobu Vám budeme, pokud to výslovně nezakážete, zasílat informace o novinkách a službách našeho obchodu.
Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího písemného souhlasu nikomu jinému než našim zaměstnancům, případně kooperujícím dodavatelům nepředáváme. Snažíme se minimalizovat jejich zpracování a zajistit jejich ochranu před možným zneužitím.
Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným systémem.
Máte právo požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na opravu Vašich osobních údajů pokud jsou nesprávné či neúplné, máte omezené právo na výmaz osobních údajů či právo vznést námitku proti jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které nespadají pod zákonné zpracování.
Orgánem dozoru nad zpracováním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, kde můžete případně uplatnit stížnost, pokud s naším postupem budete nespokojeni.

 

Originální přívěsky na míru s Vaším logem, maskotem, znakem ..........

VÝROBA PŘÍVĚSKŮ NA MÍRU - SPRÁVNÁ VOLBA !!!

VÝROBA PŘÍVĚSKŮ NA MÍRU - SPRÁVNÁ VOLBA !!!

 

 

 

Pro zjištění aktuální ceny prosím použijte poptávkový formulář

 

 

VÝROBA ORIGINÁLNÍCH PŘÍVĚSKŮ NA MÍRU

Prodejců standardních reklamních předmětů je na trhu řada. Dodavatelů gumových předmětů je také několik. Vaše značka si však nezaslouží běžný přístup. Je to totiž originál! Proto jsme tu my, specialisté na gumové a silikonové reklamní produkty, které nebudou jen potištěným běžným zbožím. Vtiskneme Vaší prezentaci punc originality, na kterou Váš zákazník jen tak nezapomene! Díky široké znalosti technologií a materiálů, se kterými pracujeme, zhotovíme Váš produkt do nejmenších detailů, barev a provedení, která jsou v současné době k dispozici!

 

Podklady pro výrobu výrobu přívěsku na míru.....

zašlete Vaše  logo, obrázek nebo fotografii podle které později připravíme grafický návrh. Logo je optimální zaslat ve křivkách. pdf,corel a jiné......

POPIS PRODUKTU

gumové odlitky v libovolném tvaru a profilování

oboustranné/jednostranné/tištěné provedení

3D tvarování oblé/hranaté

možnost až deseti barev a libovolné aplikace

vizualizace a kreativní návrhy odlitek

zakázková výroba vlastních originálních doplňků

originální balení a dodávky in-time.

Proč přívěsky ?.......... JSOU VIDĚT KAŽDÝ DEN - SPRÁVNÁ VOLBA !!!

Proč reklamní přívěsek ? ........... DOBRÁ CENA - SPRÁVNÁ VOLBA !!!

Proč  přívěsek od nás ?............KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ - SPRÁVNÁ VOLBA !!!

VÝROBA ORIGINÁLNÍHO PŘÍVĚSKU NA MÍRU - NECHTE TO NA NÁS..........

Přihlášení